Gaismas iela 6A, Salaspils, LV-2121
info@buvdarbi.lv
+371 29465770
Mēs uzcelsim Jūsu sapņu māju!

Privātmājas lentveida betona pamatu būvniecība

Kā viens no mājas svarīgākajiem būvniecības elementiem ir tās pamati. To, kādiem vajadzētu būt ēkas pamatiem, nosaka un aprēķina projekta galvenais būvinženieris.

Galvenās lietas, kurām jāpievērš uzmanība, būvējot pamatus:

1. Būvasu nospraušana, projektējamā augstuma atzīme.
2. Pamatu iebūves dziļums, pamatnes sagatavošanas darbiem.
3. Armatūras novietojums, stiegru diametrs.
4. Veidņu ģeometrija.
5. Betona iestrāde un kvalitāte.

Vispirms nepieciešama ģeoloģiskā izpēte

Lai projektētāji varētu veikt pamatu konstrukciju aprēķinus, ir nepieciešama zemes gabala ģeoloģiskā izpēte. Lai to veiktu, jānolīgst sertificēts ģeologs, kurš veiks dažus urbumus vietā, kur plānots būvēt māju. Pēc šo urbumu veikšanas, ģeologi sniedz atzinumu par esošas grunts stāvokli un atbilstību grunts nestspējai, pēc kura atbildīgie inženieri pieņem lēmumu par ēkas pamatu projektēšanu.

Būtiska pamatu būvnieka pieredze

Pirms pamatu būvniecības svarīgi atrast kompetentus un pieredzējušus pamatu būvniekus. Pieredze ir svarīgākais faktors Jūsu izvēlē, jo no būvnieku pieredzes atkarīga kvalitāte un kopējās izmaksas.

Parasti par pieredzi var vadīties no darbu veicēju iesniegtās būvniecības izmaksu tāmes. Tāmē norādītajiem apjomiem un vienības izmaksām ir jāsakrīt ar projektā uzrādītajiem betona un armatūras apjomiem.

Mēs Jums sniegsim detalizētu pamatu tāmi, kurā tiks atspoguļotas visas izmaksas, kas ir saistītas ar pamatu izbūvi.

Pamatu izbūves izmaksas

Lielākoties lentveida pamatu izmaksas Rīgas rajonā sastāda 10% no kopējās būvniecības tāmes. Ja, piemēram, būvniecības izmaksas mājai ir plānotas 100 000 EUR, tad lentveida pamatu izmaksām nevajadzētu pārsniegt 10 000 EUR.

Nepieciešams būvuzraugs

Pamatu būvniecība ir sarežģīta, jo darbs ir fiziski smags un prasa lielu koncentrēšanos. Būtiski ievērot precizitāti un veikt būvniecību atbilstoši tehniskajam projektam.

Lai izslēgtu būvniecības kļūdas pamatu būvniecības laikā, ir nepieciešams nolīgt sertificētu būvuzraugu. Būvuzrauga uzdevums ir pirms katras darbu veikšanas, apsekot objektu un pārliecināties par darbu veicēju izpildīto darbu atbilstību tehniskajā projektā dotajiem norādījumiem.

Pamatiem kārtīgi jāizžūst

Pēc izbūves pamatiem ir jāļauj izžūt un nosēsties.

Normatīvais betona konstrukciju žūšanas laiks ir 29 dienas. Parasti 24 h pēc betona iestrādes, betons jau sasniedz 70 % stiprības.

Strauji iztvaikojot ūdenim no betona, tam rodas rukuma plaisas. Lai nodrošinātu betona konstrukciju vienmērīgu žūšanu, tas jālaista ar ūdeni. Ja laika apstākļi ir ar atbilstošiem nokrišņiem, kā piemēram, lietus – tas var aizvietot laistīšanas darbu.

Kad pamati ir nostāvējuši noteiktās dienas un izžuvuši, tad tos var aizbērt ar smilti, apstrādāt ar hidroizolāciju un var sākt mūrēt sienas.

Lentveida pamatu tāmes paraugs

Materiāls tapis sadarbībā ar www.betonadarbi.lv

Top.LV
Latvijas Reitingi