Gaismas iela 6A, Salaspils, LV-2121
info@buvdarbi.lv
+371 29465770
Mēs uzcelsim Jūsu sapņu māju!

Tehniskais Projekts

Jebkuras ēkas būvniecība sākas ar tehniska projekta izstrādi. Tehniskais projekts ir nepieciešams, lai mājas būvniecību izplānotu uz papīra, saskaņotu atbildīgajās institūcijās, aprēķināt būvniecības izmaksas un varētu veikt plānotās ēkas būvniecību!

Topogrāfija

Lai izstrādātu tehnisko projektu ir jāveic zemesgabala topogrāfiskā uzmērīšana,lai arhitekts var pareizi novietot plānoto ēku zemesgabalā.Topogrāfisko uzmērīšanu veic sertificēts mērnieks.Pēc darbu izpildes mērnieks, izsniedz mērījumu aktu, kurš ir saskaņots visās saistītajās institūcijās.

Ģeoloģija

Pirms plānotā zemesgabala iegādes ir nepieciešams veikt zemesgabala ģeoloģisko pārbaudi. šo pārbaudi jāveic, lai laicīgi atklātu zemes struktūru un projekta konstruktors var veikt atbilstošu pamatu projektēšanu.

Citi dati

Atsevišķas pašvaldību būvvaldes var pieprasīt vēl dažādus saskaņojumus, ja ēku plānots būvēt kādā specifiskā vietā, piemēram Vecrīgā ir nepieciešama  valsts kūltūrpieminekļu inspekcijas saskaņojums,vai savukārt cita pašvaldība var pieprasīt vides ietekmes novērtējumu. Sīkāk par citiem datiem ir jāinteresējas attiecīgajā pašvaldības būvvaldē!

Arhitektūra

Kā viena no galvenām projekta sastāvdaļām ir projekta arhitektūra. Par šo sadaļu ir atbildīgs sertificēts arhitekts. Šajā projekta daļā galvenās lapas ir: projekta apraksts, projekta ģenerālpālns, ēkas stāvu plāni, fasādes plāni, ēkas griezums, jumta plāns un atsevišķu mezglu un risinājumu atspoguļošana.  Jo vairāk šo lapu būs, jo labāks projekts.

Būvkonstrukcijas  daļa

Būvkonstrukciju sadaļu izstrādā sertificēts būvkonstruktors, kurš pēc arhitektūras plānu saņemšanas, veic projekta BK daļas izstrādi. Būvkonstruktors veic ēkas galveno konstrukciju projektēšanu. BK daļas galvenās lapas ir: Pamatu plāns un griezums, nesošo sienu un logu ailu pārsedžu plāns, starpstāvu pārseguma plāns, jumta nesošo konstrukciju plāns un atsevišķu mezglu un risinājumu atspoguļojums.

Inženiertīkli daļa

Inženiertīklu daļa ir nepieciešama, lai projektā uzrādītu ārējo komunikāciju pievadu vietas ēkai. Atsevišķos projektos šos tīklus  izstrādā arī priekš ēkas un pievieno tehniskajam projektam. Svarīgi ir saskaņot šos inženiertīklus ar visiem pakalpojumu sniedzējiem,piemēram ar: “Latvijas gāze”, vai “Sadales tīkls”. Tīklu projektus izstrādā tikai sertificēti projektētāji.

Dizains

Dizaina sadaļas izstrāde nav obligāta, bet ir vēlams šo sadaļu izstrādāt, lai vieglāk ir plānot inženierkomunikāciju pieslēgumu vietu novietojumu ēkā.Ne visi arhitekti ir dizaineri, tādēļ labāk šo darbu uzticēt ir praktizējošam telpu dizaineram, kurš ar to nodarbojas pastāvīgi.

Materiālu sagatavoja: Pēteris Rilss buvdarbi.lv vadītājs

Top.LV
Latvijas Reitingi